Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barnomsorg, skola, gymnasium & sfi (24)

  Visa allaVisa färre

  Bygga & bo (18)

  Visa allaVisa färre

  Kommun & politik (12)

  Visa allaVisa färre

  Kultur & fritid (16)

  Visa allaVisa färre

  Livsmedel, tobak- och alkoholtillstånd (24)

  Visa allaVisa färre

  Miljö och hälsoskydd (16)

  • Bassängbad - anmälan

   I denna tjänst kan du göra anmälan om bassängbad enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   I denna tjänst kan du göra anmälan om bassängbad enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Enskild avloppsanläggning

   Ansök om eller anmäl enskilt avlopp

   Ansök om eller anmäl enskilt avlopp

  • Fullmakt för avlopp och bergvärme

   Här kan du fylla i en fullmakt för ärenden rörande avlopp och bergvärme.

   Här kan du fylla i en fullmakt för ärenden rörande avlopp och bergvärme.

  • Hygienisk verksamhet - anmälan

   Den som avser driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta ska anmäla verksamheten till miljönämnden enligt 38 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

   Anmälan ska göras senast sex veckor innan planerad start för verksamheten. 

    

   Den som avser driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta ska anmäla verksamheten till miljönämnden enligt 38 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

   Anmälan ska göras senast sex veckor innan planerad start för verksamheten. 

    

  • Intyg om utförd avloppsanläggning

   När installationen  av enskilt avlopp är klar ska ett intyg om att avloppsanordningen är utförd enligt beslutet skickas till miljökontoret.

   När installationen  av enskilt avlopp är klar ska ett intyg om att avloppsanordningen är utförd enligt beslutet skickas till miljökontoret.

  • Klagomål - hälsoskydd/ miljöskydd

   Här anmäler du klagomål rörande inomhusmiljö, nedskräpning, buller och liknande.

   Här anmäler du klagomål rörande inomhusmiljö, nedskräpning, buller och liknande.

  • Kompostering av latrin - ansökan

   Här kan du ansöka om att få kompostera latrin.

   Här kan du ansöka om att få kompostera latrin.

  • Miljöfarlig verksamhet - anmälan

   Här kan du söka tillstånd eller anmäla verksamhet som är klassad som miljöfarlig.

   Här kan du söka tillstånd eller anmäla verksamhet som är klassad som miljöfarlig.

  • Skolverksamhet - anmälan

   Den som avser att driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter skall göra anmälan innan verksamheten påbörjas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) §38.

   Den som avser att driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter skall göra anmälan innan verksamheten påbörjas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) §38.

  • Solarieverksamhet - anmälan

   Den som bedriver verksamhet där solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till kommunen.

   Den som bedriver verksamhet där solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till kommunen.

  • Upphörande av verksamhet - miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

   Här anmäler du upphörande av verksamhet som är anmäld enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

   Här anmäler du upphörande av verksamhet som är anmäld enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Uppläggning av muddermassor - anmälan

   Anmälan om uppläggning av muddermassor

   Anmälan om uppläggning av muddermassor

  • Årsrapportering köldmedia

   Här skickar du in din årsrapport för köldmedia.

   Här skickar du in din årsrapport för köldmedia.

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv & arbete (4)

  Visa allaVisa färre

  Stöd & omsorg (7)

  Visa allaVisa färre

  Trafik & infrastruktur (1)

  Överförmyndare (10)

  Visa allaVisa färre