Bassängbad - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När är bassängbad en anmälningspliktig lokal?
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor kräver att en anmälan till miljökontoret görs innan anläggningen tas i bruk enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska ske minst sex veckor innan verksamheten startar.


Dessa handlingar behöver du bifoga till din ansökan

 • Beskrivning av verksamheten
 • Skalenliga ritningar 
 • Skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten (som innefattar ansvarsfördelning, rutiner för drift- och provtagning, kemikalieförteckning, riskbedömning, städ- och rengöringsrutiner)
 • Ventilationsprotokoll med luftflöden angivna
 • Bassängvolym
 • Beskrivning av omklädnings-, dusch- och städutrymmen samt toaletter
 • Beskrivning av reningsmetod för badvatten, ex filtertyp, flöde genom filter (m3/h), omsättningstid (ggr/dygn, spädvattenmängd (l/badande), övrig teknik t. ex flockning, UV-ljus etc.

Avgift
Handläggning av anmälan  timdebiteras i enlighet med den kommunala taxan. Timtaxan är för närvarande 1050 kr. Mer information om taxan finns här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Beskrivning av verksamheten
 • Desinfektionsmetoder
 • Egenkontrollprogram
 • Reningsanläggning
 • Skalenliga ritningar
 • Ventilationsprotokoll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa