Bassängbad - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bassänger, pooler och tunnor som omfattas av anmälningsplikt är de anläggningar som är upplåtna åt allmänheten, eller som används av många människor. Till exempel bostadsrättsföreningar, arbetsplatser eller hotell.  En komplett anmälan behöver inkomma till miljökontoret senast sex veckor innan badanläggningen ska tas i bruk. 


Dessa handlingar behöver du bifoga till din ansökan

 • Planritning över anläggningen.
 • Skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten (som innefattar ansvarsfördelning, rutiner för drift- och provtagning, kemikalieförteckning, riskbedömning, städ- och rengöringsrutiner, samt rutiner för hantering av farligt avfall).
 • Ventilationsprotokoll med luftflöden angivna.
 • Information om bassängvolym, beskrivning av reningsmetod för badvatten, flöde genom filter (m3/h), omsättningstid (ggr/dygn), spädvattenmängd (l/badande). 
 • Beskrivning av omklädnings-, dusch- och städutrymmen samt toaletter.
 • Beskrivning av reningsmetod för badvatten, ex filtertyp, flöde genom filter (m3/h), omsättningstid (ggr/dygn, spädvattenmängd (l/badande), övrig teknik t. ex flockning, UV-ljus etc.

Avgift

Handläggningskostnaden kommer att timdebiteras. Gällande timavgift kan du ta del av i Trosa kommuns taxa för prövning och tillsyn utifrån miljöbalken.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Beskrivning av verksamheten
 • Desinfektionsmetoder
 • Egenkontrollprogram
 • Reningsanläggning
 • Skalenliga ritningar
 • Ventilationsprotokoll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa