Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barnomsorg, skola, gymnasium & sfi (24)

  Visa alla

  Bygga & bo (10)

  Visa alla

  Kommun & politik (4)

  Visa alla

  Kultur & fritid (21)

  • Allmänt föreningsbidrag samt bidrag för lokal

   launch

   Ansökan skall vara Kultur och Fritid tillhanda efter årsmötet, senast sista mars. Blanketten skickas till kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros via sara.faltskogeldros@trosa.se eller Sara Fältskog Eldros, Trosa kommun, 619 80 Trosa.

   Ansökan skall vara Kultur och Fritid tillhanda efter årsmötet, senast sista mars. Blanketten skickas till kultur- och föreningschef Sara Fältskog Eldros via sara.faltskogeldros@trosa.se eller Sara Fältskog Eldros, Trosa kommun, 619 80 Trosa.

   Till tjänstenchevron_right
  • Allmänt föreningsbidrag samt bidrag för lokal/anläggning

   computerperson

   Ansökningsblankett för idrottsföreningar, aktivitetsbidrag samt lokal- och anläggningsbidrag.

   Ansökningsblankett för idrottsföreningar, aktivitetsbidrag samt lokal- och anläggningsbidrag.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
   Till tjänstenchevron_right
  • Anmälan om start av lotteri

   launch

   Att anordna lotteri är ett utmärkt sätt att stärka en förenings kassa. Det kan också hjälpa en förening att förverkliga de mål man har satt upp. Viktigt att känna till är att lotteri med vinstutdelning alltid kräver tillstånd.

   Att anordna lotteri är ett utmärkt sätt att stärka en förenings kassa. Det kan också hjälpa en förening att förverkliga de mål man har satt upp. Viktigt att känna till är att lotteri med vinstutdelning alltid kräver tillstånd.

   Till tjänstenchevron_right
  • Anmälan till Kulturskolans kurser

   computerperson

   Anmäl ditt barn till Kulturskolans kurser.

   Anmäl ditt barn till Kulturskolans kurser.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om att arrangera sommarlovsaktivitet 2018

   computer

   Trosa kommun har tilldelats medel från Socialstyrelsen för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6 och 15 år under sommaren 2018.

   Syftet med det statliga bidraget är att

   • Stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet,
   • Utöka sina egna satsningar på sommarlovsaktiviteter,
   • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

   Trosa kommun har tilldelats medel från Socialstyrelsen för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6 och 15 år under sommaren 2018.

   Syftet med det statliga bidraget är att

   • Stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet,
   • Utöka sina egna satsningar på sommarlovsaktiviteter,
   • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om bidrag för ledarutbildning

   launch

   Bidrag utgår endast till utbildning med inriktning att skapa kompetens eller höja kompetens inom föreningar, med syfte att underlätta föreningens möjligheter att uppnå angivna mål enligt föreningens stadgar.

   Bidrag utgår endast till utbildning med inriktning att skapa kompetens eller höja kompetens inom föreningar, med syfte att underlätta föreningens möjligheter att uppnå angivna mål enligt föreningens stadgar.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om bildande av ny förening

   launch

   Ett rikt föreningsliv bidrar till att göra vår kommun trivsam och attraktiv. Om du tillsammans med några andra är intresserad av att bilda en förening, är du välkommen att kontakta Kultur- och fritidskontoret. Vi ansvarar för registrering av föreningar i kommunen, hjälper till vid nyregistrering samt handlägger det kommunala ekonomiska stödet till föreningslivet.

   Ett rikt föreningsliv bidrar till att göra vår kommun trivsam och attraktiv. Om du tillsammans med några andra är intresserad av att bilda en förening, är du välkommen att kontakta Kultur- och fritidskontoret. Vi ansvarar för registrering av föreningar i kommunen, hjälper till vid nyregistrering samt handlägger det kommunala ekonomiska stödet till föreningslivet.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om driftsbidrag för kulturföreningar - LOKAL

   launch

   Bidrag till drift kan erhållas av föreningar som bedriver kulturverksamhet riktad mot allmänheten och bedöms vara värdefull för kommuninvånarnas kulturutbud.

   Bidrag till drift kan erhållas av föreningar som bedriver kulturverksamhet riktad mot allmänheten och bedöms vara värdefull för kommuninvånarnas kulturutbud.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om driftsbidrag för kulturföreningar - VERKSAMHET

   launch

   Bidrag till drift kan erhållas av föreningar som bedriver kulturverksamhet riktad mot allmänheten och bedöms vara värdefull för kommuninvånarnas kulturutbud.

   Bidrag till drift kan erhållas av föreningar som bedriver kulturverksamhet riktad mot allmänheten och bedöms vara värdefull för kommuninvånarnas kulturutbud.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om pensionärs- och handikappbidrag

   launch

   Ansökan om pensionärs- och handikappbidrag.

   Ansökan om pensionärs- och handikappbidrag.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om registrering för lotteri enl §17 Lotterilagen

   launch

   Ansökan om registrering för lotteri enligt §17, Lotterilagen 1994:1000

   Ansökan om registrering för lotteri enligt §17, Lotterilagen 1994:1000

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om upplåtelse av lokal för idrottsändamål

   launch

   Ansökan ska vara kultur- och fritidskonsulenten tillhanda senast den 15 maj.

   Ansökan ska vara kultur- och fritidskonsulenten tillhanda senast den 15 maj.

   Till tjänstenchevron_right
  • Fjärrlån

   computer

   Är du på jakt efter en specifik bok som vi inte har själva? Då kan vi i de allra flesta fall låna in den från ett annat bibliotek.

   Är du på jakt efter en specifik bok som vi inte har själva? Då kan vi i de allra flesta fall låna in den från ett annat bibliotek.

   Till tjänstenchevron_right
  • Lotteriredovisning

   launch

   Redovisning av lotteri enligt §17, Lotterilagen 1994:1000

   Redovisning av lotteri enligt §17, Lotterilagen 1994:1000

   Till tjänstenchevron_right
  • Närvarokort

   launch

   Redovisning av närvarokort

   Redovisning av närvarokort

   Till tjänstenchevron_right
  • Redovisning av arrangemangsbidrag

   computerperson

   Här redovisar du användandet av arrangemangsbidrag.

   Här redovisar du användandet av arrangemangsbidrag.

   Till tjänstenchevron_right
  • Redovisning av utvecklingsbidrag

   computerperson

   Här redovisar du resultatet av utvecklingsbidrag.

   Här redovisar du resultatet av utvecklingsbidrag.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Miljö, livsmedel, serveringstillstånd & hälsoskydd (21)

  Visa alla

  Näringsliv & arbete (1)

  Stöd & omsorg (22)

  Visa alla