Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barnomsorg, skola, gymnasium & sfi (22)

  Visa alla

  Bygga & bo (10)

  Visa alla

  Kultur & fritid (18)

  • Allmänt föreningsbidrag samt bidrag för lokal/anläggning

   computerperson

   Ansökningsblankett för idrottsföreningar, aktivitetsbidrag samt lokal- och anläggningsbidrag.

   Ansökningsblankett för idrottsföreningar, aktivitetsbidrag samt lokal- och anläggningsbidrag.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
   Till tjänstenchevron_right
  • Anmälan om start av lotteri

   launch

   Att anordna lotteri är ett utmärkt sätt att stärka en förenings kassa. Det kan också hjälpa en förening att förverkliga de mål man har satt upp. Viktigt att känna till är att lotteri med vinstutdelning alltid kräver tillstånd.

   Att anordna lotteri är ett utmärkt sätt att stärka en förenings kassa. Det kan också hjälpa en förening att förverkliga de mål man har satt upp. Viktigt att känna till är att lotteri med vinstutdelning alltid kräver tillstånd.

   Till tjänstenchevron_right
  • Anmälningsblankett Kulturskolans kurser

   computerperson

   Anmäl ditt barn till Kulturskolans kurser.

   Anmäl ditt barn till Kulturskolans kurser.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om arrangemangsbidrag

   computerperson

   Bidraget kan sökas till offentligt arrangemang inom kommunen. Ansökan skall vara kulturkonsulenten tillhanda två månader före genomförandet och innehålla kostnadskalkyl.

   Bidraget kan sökas till offentligt arrangemang inom kommunen. Ansökan skall vara kulturkonsulenten tillhanda två månader före genomförandet och innehålla kostnadskalkyl.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om bidrag för ledarutbildning

   launch

   Bidrag utgår endast till utbildning med inriktning att skapa kompetens eller höja kompetens inom föreningar, med syfte att underlätta föreningens möjligheter att uppnå angivna mål enligt föreningens stadgar.

   Bidrag utgår endast till utbildning med inriktning att skapa kompetens eller höja kompetens inom föreningar, med syfte att underlätta föreningens möjligheter att uppnå angivna mål enligt föreningens stadgar.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om båtplats

   launch

   Trosa kommun har cirka 700 båtplatser. För närvarande finns lediga platser i västra och östra ån ovanför Villabron.

   Trosa kommun har cirka 700 båtplatser. För närvarande finns lediga platser i västra och östra ån ovanför Villabron.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om driftsbidrag för kulturföreningar - LOKAL

   launch

   Bidrag till drift kan erhållas av föreningar som bedriver kulturverksamhet riktad mot allmänheten och bedöms vara värdefull för kommuninvånarnas kulturutbud.

   Bidrag till drift kan erhållas av föreningar som bedriver kulturverksamhet riktad mot allmänheten och bedöms vara värdefull för kommuninvånarnas kulturutbud.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om pensionärs- och handikappbidrag

   launch

   Ansökan om pensionärs- och handikappbidrag.

   Ansökan om pensionärs- och handikappbidrag.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om registrering för lotteri enl §17 Lotterilagen

   launch

   Ansökan om registrering för lotteri enligt §17, Lotterilagen 1994:1000

   Ansökan om registrering för lotteri enligt §17, Lotterilagen 1994:1000

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om statligt/kommunalt aktivitetsstöd

   computerperson

   Det kommunala aktivitetsstödet är avsett att stimulera till ökat antal planerade och genomförda sammankomster samt att komplettera den statliga bidragsformen.

   Det kommunala aktivitetsstödet är avsett att stimulera till ökat antal planerade och genomförda sammankomster samt att komplettera den statliga bidragsformen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om upplåtelse av lokal för idrottsändamål

   launch

   Ansökan ska vara kultur- och fritidskonsulenten tillhanda senast den 15 maj.

   Ansökan ska vara kultur- och fritidskonsulenten tillhanda senast den 15 maj.

   Till tjänstenchevron_right
  • Boka lokal

   launch

   Boka lokaler och sök i föreningsregistret.

   Boka lokaler och sök i föreningsregistret.

   Till tjänstenchevron_right
  • Lotteriredovisning

   launch

   Redovisning av lotteri enligt §17, Lotterilagen 1994:1000

   Redovisning av lotteri enligt §17, Lotterilagen 1994:1000

   Till tjänstenchevron_right
  • Närvarokort

   launch

   Redovisning av närvarokort

   Redovisning av närvarokort

   Till tjänstenchevron_right
  • Utvärdering av Trosa kommuns bidragsregler

   computer

   Här har du möjlighet att delta i en utvärdering av Trosa kommuns bidragsregler. Utvärderingen pågår t.o.m. den 7 augusti 2017. Du kan också fylla i din utvärdering manuellt och skicka den till kultur- och fritidskonsulent Sara Fältskog Eldros, Trosa kommun, 619 80 Trosa.

   Här har du möjlighet att delta i en utvärdering av Trosa kommuns bidragsregler. Utvärderingen pågår t.o.m. den 7 augusti 2017. Du kan också fylla i din utvärdering manuellt och skicka den till kultur- och fritidskonsulent Sara Fältskog Eldros, Trosa kommun, 619 80 Trosa.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Miljö, livsmedel, serveringstillstånd & hälsoskydd (20)

  Visa alla

  Stöd & omsorg (22)

  Visa alla