Komplettera ditt bygglovsärende

LÄS MER

Information till dig som ska komplettera ditt bygglovsärende
 

I denna tjänst kan du komplettera ditt pågående byggärende samt lämna intyg och protokoll inför slutsamråd.

Det är handläggaren som avgör vilka handlingar som krävs och vad dessa ska innehålla för att vara korrekta underlag inför beslut. Därför kan du få en begäran om komplettering från din handläggare om någon handling saknas helt eller behöver kompletteras med uppgifter. Handlingarna laddar du upp i denna e-tjänst. Du kan även ladda upp fler handlingar och/ eller revidera redan bifogade handlingar.