Lägg till intressent till ditt byggärende

LÄS MER

Om du behöver komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

Denna e-tjänst ger även möjlighet att lägga till en ny kontaktperson i ärendet.

 

Förutsättningar för kontrollansvarig

I många ärenden kan det krävas att du anmäler en kontrollansvarig. En kontrollansvarig är certifierad och det finns information och länkar till var du kan finna en på Boverkets hemsida. Du måste ha en överenskommelse med den du anmäler som kontrollansvarig i det aktuella ärendet.

 

Vad händer när du har skickat in uppgifter om kontrollansvarig/kontaktperson?

Personerna registreras i ärendet.

Byggenheten kontrollerar att kontrollansvarig har rätt behörighet. Om behörighet finns kommer vi att skicka en bekräftelse till den anmälda kontrollansvarige. Vi kommer även att be denne höra av sig till oss för att bekräfta att den kontrollansvarige tagit på sig ärendet.