Intresseanmälan verksamhetsmark

LÄS MER

Allt fler företag vill etablera sig samt starta upp i Trosa kommun och lokala företag har under flera år uttryckt ett behov av mark för att kunna utveckla och expandera sin verksamhet. Nu möter Trosa kommun upp med närmare 30 hektar verksamhetsmark.

Behovet av verksamhetsmark är ingen nytt utan har varit en prioriterad fråga hos såväl Trosa kommun som föreningen Företagarna under många år. Ny mark tas nu fram i Trosa och Vagnhärad motsvarande cirka 30 hektar fördelat på Solberga (Vagnhärad) och söder om Rådmansbackarna (Trosa).

Infart västra Trosa. Här ser vi fram emot ett mer blandat område med handel närmast de mest publika stråken och lättare logistik- och serviceföretag i ytterområdet. Detaljplan klar 2021 och försäljning inleds 2022.

Solberga. Här ser vi enklare industrilokaler och handel samsas där handeln placeras närmast väg 218.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa