Enskild avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in en ansökan eller anmälan om enskild avloppsanläggning. Du behöver bifoga en karta, helst  i skala 1:400, där du har ritat in den tänkta placeringen av avloppsanläggningen med avståndsangivelse till tomtgränser. Du behöver också rita in placeringen av din eller dina grannars eventuella dricksvattenbrunnar. 
Om någon del av anläggningen ska ligga närmare än 4 meter från grannes tomtgräns, krävs medgivande i grannyttrande. Blankett för grannyttrande laddar du ner genom att klicka på Hämta blankett. Du kan bifoga den till ansökan i e-tjänsten eller skicka in den separat.

En avgift kommer att tas ut för handläggning av din ansökan/anmälan.

Ansökan/anmälan för inrättande eller ändring av avloppsanordning med eller utan ansluten vattentoalett enligt 6 § miljöbalken samt 13-14 §§ i förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifogad karta i skala 1:400
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa