Tobaksförsäljning - ansökan om tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Regeringen har bestämt att från och med 1 juli 2019 måste tillstånd sökas för att få sälja tobak. Syftet är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. 


Tillståndet är knutet till ett försäljningsställe och har företaget flera butiker måste tillstånd sökas för varje ställe. Ansökan ska vara skriftlig. Handläggning av ansökan påbörjas först när ansökan är komplett och om alla handlingar som krävs för att ta ställning i ärendet har skickats in till miljökontoret. Det som ska prövas är ekonomisk och personlig lämplighet samt om företaget har ett lämpligt egenkontrollprogram. Förslag på mall till egenkontrollprogram finns under "hämta blanketter".

 

De handlingar som behöver skickas med ansökan för detaljhandel är:

  • Registreringsbevis (Bolagsverket)
  • Uppdrag som funktionär (Bolagsverket)
  • Uppgifter från Skattemyndigheten
  • Finansieringsplan
  • Egenkontrollprogram
  • Hyresavtal/ köpeavtal


Miljönämnden kommer att begära in utdrag från belastningsregister och om det behövs, yttrande från Polis. Kommunen kommer också hämta uppgifter från kreditupplysningsföretaget UC. För partihandel ska förutom ovanstående handlingar även yttrande från Polis och Tullverket inhämtas.

Du behöver själv begära uppgifter från Skatteverket gällande företaget och personer med betydande inflytande i företaget. Blanketter för det samt mer information hittar du till höger under blanketter.

 

Avgift

Ansökningsavgiften för tobakstillstånd för detaljhandel och internethandel är 8400 kr. För partihandel är avgiften 9450 kr. Avgiften ska vara betald innan ärendet prövas och täcker miljökontorets tid för handläggning av ärendet. Faktura skickas ut separat. Om ansökan skulle avslås återbetalas inte avgiften.

 

Handläggningstid

Handläggning av ansökan tar cirka två månader från det att ärendet är komplett.

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa