Anmälan av aktivitet till Kompiskortet

LÄS MER

 

Vill din förening/verksamhet bidra till att fler kan delta i kultur- och fritidslivet? Då ska ni ansluta er till Kompiskortet!

Det kan vara svårt för personer med olika funktionsnedsättningar att aktivt ta del av idrott, fritid och kultur. Därför införs Kompiskortet – med principen gå 2 betala för 1. Det är ett steg på vägen mot ökad tillgänglighet och din förening/verksamhet kan vara med.

Vad är Kompiskortet?

Kompiskortet är en möjlighet för den som har en funktionsnedsättning att tillsammans med en kompis ta del av olika aktiviteter och arrangemang. Det kan vara entré, träningsavgift, medlemskap, biljetter eller något annat.

Med Kompiskortet får personen ta med sig en kompis som extra stöd, hjälp och sällskap. Medföljarens uppdrag är att stötta personen att delta i en aktivitet.

Personen med funktionsnedsättning betalar fullt pris och medföljaren går in utan kostnad, enligt principen ”gå 2 betala för 1”.

Kompiskortet lanseras av Trosa kommun under hösten 2018 och kommer att marknadsföras mot personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar, som vill delta i kultur- och fritidslivet på egna villkor.

Hur ansluter sig en förening/organisation till Kompiskortet?

Kompiskortet är ett koncept som finns i flera andra kommuner och det är ett steg på vägen mot ökad tillgänglighet. Här kan föreningsliv, organisationer och aktörer inom kultur- och fritidsområdet göra stor skillnad.

Bestäm vad kompiskortet ska gälla för i er verksamhet till exempel: fri entré/medverkan vid särskilda tillfällen, pass, dagar och tider eller vid särskilda arrangemang.

All medverkan är frivillig och sker på eget initiativ.

Frågor om e-tjänsten

Sara Faltskog Eldros
sara.faltskogeldros@trosa.se
0156-522 19

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa