Val/byte av skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Val/byte av skola - F-åk 9

Här ansöker du om skolplats för ditt barn (en ansökan per barn)

  • Är du och ditt barn nyinflyttade?
  • Vill du byta skola för ditt barn inom Trosa kommun?
  • Flyttar eleven till skola i annan kommun eller utomlands?
  • Flyttar eleven och önskar behålla skolplats/fritids i Trosa kommun

Gäller det förskoleklass för folkbokförda barn i Trosa kommun skickar skolkontoret ut förtryckt blankett under vecka 3 det år barnet ska börja skolan. Där framkommer barnets basplacering, rätt till skolskjuts och om man önskar fortsätta ha sitt barn i barnomsorgen dvs ha plats på fritidshem i samband med skolstart.

Om du bor i Trosa kommun är ditt barn basplacerad
Ditt barn har basplacering enligt Trosa kommuns indelning av grundskolorna.
För mer information, klicka på bifogad länk:  www.trosa.se/basplacering 
Under januari det år ditt barn fyller sex år skickas skolvalsblankett samt information inför skolstarten hem till vårdnadshavare.  

Om du ska flytta till Trosa kommun
Du kan ansöka om plats innan inflyttning till Trosa kommun. Kravet är att  minst en av vårdnadshavarna och barnet ska vara folkbokförda i Trosa kommun vid skolstart. Skolplats i nuvarande hemkommun ska vara avslutad.  Rektor  beslutar om barnet kan tas emot på skolan.  I annat fall hänvisar skolkontoret till annan skola i kommunen. Ansökan om fritidsplats görs separat i E-tjänsten.
Om du önskar besöka skolan med ditt barn tar du kontakt med rektor. Kontaktuppgifter finns på Trosa kommuns hemsida

Om du flyttar till eller bor kvar i annan kommun och har skolplats och ev. plats på fritids i Trosa kommun
Om du och ditt barn flyttar till eller redan bor i annan kommun och önskar behålla skolplats och eventuell plats på fritids behöver du i god tid skicka in ansökan till skolkontoret, som gäller när man är skriven i annan kommun (en för skolgång och en för barnomsorg/fritids). Detta görs innan flytt. Båda vårdnadshavarna ska godkänna och skriva under. Hemkommunen behöver göra ett yttrande.

* Skolgång

* Barnomsorg ( fritids)

Fritidshem
För nyinflyttad elev görs ansökan separat (klicka på) Ansökan. 

Vad gäller för skolskjuts?
Vill du ha mer information?  Klicka här
Kontakta gärna skolskjutssamordnare Ingemar Bergström på tel. 0156-522 02 eller mejla till ingemar.bergstrom@trosa.se

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa