Val/byte av skola samt utflyttning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Val/byte av skola - F-åk 9

Här ansöker du om skolplats för ditt barn (en ansökan per barn)

  • Är du och ditt barn nyinflyttade?
  • Vill du byta skola för ditt barn inom Trosa kommun?
  • Flyttar eleven till skola i annan kommun eller utomlands?
  • Flyttar eleven och önskar behålla skolplats/fritids i Trosa kommun?

Om du bor i Trosa kommun är ditt barn basplacerad
Ditt barn har basplacering enligt Trosa kommuns indelning av grundskolorna.
För mer information, klicka på bifogad länk:  www.trosa.se/basplacering 
Under januari det år ditt barn fyller sex år skickas skolvalsblankett samt information inför skolstarten hem till vårdnadshavare.  

Om du ska flytta till Trosa kommun
Du kan ansöka om plats innan inflyttning till Trosa kommun. Kravet är att  minst en av vårdnadshavarna och barnet ska vara folkbokförda i Trosa kommun vid skolstart. Skolplats i nuvarande hemkommun ska vara avslutad.  Rektor  beslutar om barnet kan tas emot på skolan.  I annat fall hänvisar skolkontoret till annan skola i kommunen.
Om du önskar besöka skolan med ditt barn tar du kontakt med rektor. Kontaktuppgifter finns på Trosa kommuns hemsida

Om du flyttar till annan kommun och vill behålla skolplats och ev. plats på fritids
Om du och ditt barn flyttar till annan kommun och önskar behålla skolplats och ev. plats på fritids behöver du i god tid meddela skolkontoret, som gäller när man är skriven i annan kommun (en för skolgång och en för barnomsorg/fritids) Detta görs innan flytt. Båda vårdnadshavarna ska godkänna och skriva under.
 

Ansökan på blankett
Vi ser helst att ansökan sker i vår e-tjänst men ansökan finns även i pappersform att skriva ut och skicka in till skolkontoret. Klicka på Hämta blanketter i menyn.
Blanketterna finns även att tillgå hos kanslist på skolan eller på skolkontoret på Norrbackagatan 8 i Trosa.

Fritidshem
För nyinlyttad elev görs ansökan separat och i länken hittar du Ansökan. Där länkas du vidare till ett ansökningsformulär som skickas till skolkontoret för handläggning.
För att platserbjudande ska skickas ut från skolkontoret måste eleven vara inskriven på skolan. Platserbjudandet skickas hem per post med inloggningsuppgifter till barnomsorgswebben.
Vid byte av skola inom kommunen behöver man inte ansöka om ny plats. Om eleven önskar ha fortsatt plats på fritids följer placeringen med överflytt till nya skolan. 
När du byter skola inom kommunen kan du välja att fortsätta placeringen på den nya skolan eller säga upp platsen. Tänk på att säga upp platsen i god tid innan bytet (1 månads uppsägningstid).
Om ditt barn har skolskjuts kan inte schematiderna på fritids vara i direkt anslutning till skolskjuts.
Med det menas att man inte kan ha både skolskjuts och tid på fritids på morgonen och ej heller fritids och skolskjuts på eftermiddagen.

Vad gäller för skolskjuts?
Tänk på att rätt till skolskjuts endast gäller om eleven går på den skola där det har sin grundplacering och uppfyller kraven.
Det finns även möjlighet att ansöka om s k tomplatser.
Om ditt barn har skolskjuts kan inte schematiderna på fritids vara i direkt anslutning till skolskjuts.
Med det menas att man inte kan ha både skolskjuts och tid på fritids på morgonen och ej heller fritids och skolskjuts på eftermiddagen.
Vill du ha mer information?
Kontakta gärna skolskjutssamordnare Ingemar Bergström på tel. 0156-522 02 eller mejla till ingemar.bergstrom@trosa.se

 

Frågor om e-tjänsten

Anneli Eriksson
anneli.eriksson@trosa.se
0156-523 65

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa