Val/byte av skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Val/byte/avslut av skola F- åk 9

Här ansöker du om skolplats, byte av skola inom och utanför kommunen samt avslut av skolplacering. Du behöver göra en ansökan per barn.

 

Förskoleklass

Folkbokförd i Trosa kommun
Skolkontoret skickar ut förtryckt skolvalsblankett under vecka 3 det år barnet ska börja skolan. Där framkommer barnets basplacering och rätten till skolskjutsDu väljer skola, tackar ja/nej till berättigad skolskjuts samt meddelar önskemål om fritidsplats.

Inflyttning
Ansökan i e-tjänsten. Information till dig som flyttar till Trosa Kommun hittar du här.

Boende i annan kommun och önskar skolplats i Trosa kommun
Förutom ansökan i e-tjänsten behöver du ansöka om skolgång i annan kommun på särskild blankett (se nedan) och skicka in ansökan till skolkontoret. Rektor beslutar om barnet kan tas emot på skolan.

Information om val och riktlinjer gällande antagning till förskoleklass hittar du här: https://www.trosa.se/barn--utbildning/grundskola/val-av-skola/

Åk 1-9

Inflyttning
Kravet är att minst en av vårdnadshavarna och barnet ska vara folkbokförda i Trosa kommun vid skolstart. Skolplats i nuvarande hemkommun ska vara avslutad. Rektor beslutar om barnet kan tas emot på skolan. I annat fall hänvisar skolkontoret till annan skola i kommunen.

Boende i annan kommun och önskar skolplats i Trosa kommun
Förutom ansökan i e-tjänsten behöver du ansöka om skolgång i annan kommun på särskild blankett (se nedan) och skicka in ansökan till skolkontoret. Rektor beslutar om barnet kan tas emot på skolan.

Flyttning till annan kommun och önskan att behålla skolplats i Trosa kommun
Ta kontakt med rektor på skolan och meddela att familjen kommer att byta hemkommun. Rektor beslutar om fortsatt skolgång och om ditt barn kommer att gå kvar behöver du ansöka om skolgång i annan kommun på särskild blankett (se nedan) och skicka in ansökan till skolkontoret.

Byte till skola i annan kommun eller till skola utomlands
Du ansöker om utskrivning/utflytt i e-tjänsten. Detta gör du i god tid innan skolstart.

Ansökningsblanketter

Ansökningsblankett - skolgång för elev folkbokförd i annan kommun
Ansökningsblankett - fritidsplacering för elev folkbokförd i annan kommun
Ansökan om fritids i samband med ny skolplacering

Bra länkar för dig som ska söka skola

Här hittar du information om våra skolor
Här hittar du information om basplacering i kommunen
Här hittar du information om skolskjuts

 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa