Flyttanmälan befintlig fastighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Flyttanmälan
Denna e-tjänst är till för dig som:

  • Sålt en befintlig fastighet (även nyproducerad av exploatör där VA är inkopplat)

Observera att ett VA- och renhållningsabonnemang generellt aldrig sägs upp utan följer med fastigheten och överlåts till den nya ägaren. Flyttanmälan fylls i av säljaren och först i samband med avslutad försäljning.

Flyttanmälan för dig som ska flytta in i en helt ny fastighet
Flyttar du in i egenproducerad och nybyggd fastighet så använder du e-tjänsten Flyttanmälan egenproducerad/nybyggd fastighet för att registrera ditt nya abonnemang.

Ändring av renhållningsabonnemang
Önskar du göra ändringar i ditt befintliga abonnemang, exempelvis ändra tömningsfrekvens eller byta storlek på sopkärl, så gör du det via följande e-tjänst.

Pausa eller avsluta abonnemang
Om du önskar pausa eller avsluta ditt abonnemang, vänligen vänd dig till Trosa kommuns Kontaktcenter. Observera att det endast går att avsluta ett abonnemang om fastigheten till exempel rivs eller av annan orsak är obrukbar.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa