Begäran om startbesked

LÄS MER

Information till dig som ska begära startbesked

Här söker du som har fått ett bygglov, marklov eller rivningslov ett startbesked.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten