Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft 1 augusti 2022. Lagen innebär att du behöver anmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till kommunen innan den påbörjas. En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumption.

Försäljning får endast ske till personer som är över 18 år och du som försäljare är skyldig att försäkra dig om att köparen har rätt ålder. Detta gäller även om produkterna säljs via automat, webbhandel eller på liknande sätt. Om dina anställda bryter mot lagen är du som ägare ansvarig.

Egenkontrollprogram

Till anmälan ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera  kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Du kan bifoga egenkontrollprogrammet i e-tjänsten (blankett finns under blanketter tll höger på sidan) eller fylla i det digitalt i e-tjänsten: Egenkontrollprogram - försäljning av tobaksvaror, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter m.m. Utan ett ifyllt egenkontrollprogram kan inte anmälan godkännas. 


Mer information

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om vad som gäller för försäljning av nikotinfria tobaksprodukter. Läs mer hos folkhälsomyndigheten. Under blanketter till höger på sidan kan PDF med mer information laddas ner.


Avgift

Anmälan debiteras med en timavgift som är 1050 kr. Kommunen debiterar också en årlig avgift för tillsyn på 3000 kr som ska täcka arbetet som utförs i samband med tillsyn.

 

Upphörande av försäljning

När du upphör med försäljning av nikotinfria tobaksprodukter behöver du anmäla det till oss. Det gör du i e-tjänsten Upphörande - försäljning av folköl, e-cigaretter, påfyllningsbehållare och/ eller tobaksfria nikotinprodukter.


Kommunikation via e-tjänst

Genom att använda vår e-tjänst godkänner du att kommunicering i ditt ärende kan ske genom e-tjänsten. Notifieringar om nya meddelanden sker via sms och/eller e-post. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Egenkontrollprogram

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa