Socialtjänstens anmälan om ställföreträdarskap

LÄS MER

Socialnämnden har enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon.

Frågor om e-tjänsten

Per Uno Nilsson
overformyndaren@trosa.se
0156-520 82

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
trosa@trosa.se