Servering av alkohol vid enstaka tillfällen till allmänheten - ansökan om tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillstånd för tillfällig alkoholservering/försäljning söks hos Miljökontoret i Trosa kommun. Alla som avser att servera och/eller sälja alkohol ska ha ett tillstånd för verksamheten.   

Det går att ansöka om upp till sex tillfällen per gång. Avgiften är 6000 kronor för en ansökan (oavsett hur många tillfällen du ansöker om).


Måste jag söka tillstånd?

Serveringstillstånd krävs inte om samtliga tre krav är uppfyllda:

 1. Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
 2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

 

Handlingar

Följande handlingar ska bifogas med ansökan:

 • Meny
 • Hyreskontrakt
 • Ritning över lokalen
 • Registreringsbevis
 • Kunskapsbevis om att sökande har erlagt ett kunskapsprov i alkohollagen (om inte kunskapsbeviset är känt sedan tidigare hos kommunen)

Ansökan kommer att remitteras till berörda myndigheter under handläggningen.

 

Tillsyn

Trosa kommun och polismyndigheten är de lokala tillsynsmyndigheterna och tillsynen avser både yttre, inre och förebyggande tillsyn av verksamheter som innehar alkoholtillstånd.
Den yttre tillsynen handlar bl.a. om besök på serveringsstället för att kontrollera att man följer bestämmelserna i lagen, framförallt att ingen underårig (under 18 år) blir serverad alkoholdrycker. Även kontroll av marknadsföring, anställda och kassan ingår.
Inre tillsyn handlar bl.a. om kontroll av bokföring, skatter och avgifter som verksamhetsutövaren är skyldig att sköta.


Taxa, riktlinjer, tillsyn

Taxa för alkoholtillstånd m.m. 
Riktlinjer för alkoholservering

 

Mer information

Alkohollagen (2010:1622)

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Eventuellt Kunskapsbevis om att sökande har erlagt ett kunskapsprov i alkohollagen
 • Hyreskontrakt
 • Meny
 • Registreringsbevis
 • Ritning över lokalen
 • Serveringsansvariga
 • e-legitimation
 • signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa