Återkallelse på egen begäran - serveringstillstånd och tobakstillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst återkallar du på egen begäran ditt tobakstillstånd (enligt 7 kap. 10 § 1p. 2018:2088)eller serveringstillstånd (enligt 9 kap. 11 § alkohollag 2010:1622).

 

Tänk på:

Byter du bolagsform (exempelvis från HB till AB) måste du återkalla det befintliga tillståndet i den här e-tjänsten och sedan ansöka om nytt tillstånd i e-tjänsterna Servering av alkoholdrycker och/ eller Tobaksförsäljning.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa