Ansökan om slutbesked

LÄS MER

Har du byggt klart?

Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att byggprojektet är avslutat. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

I ditt startbesked står det vilka handlingar du ska lämna in när du lämnar in din ansökan om slutbesked.

 

Uppgifter att ha till hands

För att lämna in dina handlingar loggar du in med bank-ID. Är du redan inloggad, tryck Nästa.

Alla handlingar som krävs enligt startbeskedet i ärendet ska lämnas in för godkännande för att slutbesked ska kunna utfärdas.

 

Vad händer när du har skickat in ansökan om slutbesked?

Vi kommer att gå igenom de handlingar du har lämnat in och då göra bedömningen om vi kan medge slutbesked och om byggnaden eller åtgärden kan börja användas/ tas i bruk. Om vi saknar något för slutbesked kommer vi att höra av oss till dig.