Ansökan om modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

  • Eleven går i klass 1-9
  • Eleven har ett annat modersmål än svenska
  • Eleven har grundläggande kunskaper i sitt modersmål
  • Eleven talar modersmålet dagligen i hemmet

För att modersmålsundervisningen ska startas upp behöver minst fem elever från skolorna i Vagnhärad, Trosa och Västerljung anmäla sig.

Varje elev som uppfyller kraven för modersmålsundervisning har rätt till sin modersmålsundervisning i högst 7 år.  

Hur går undervisningen till?

Modersmålsundervisningen sker efter skoltid och i åldersblandade grupper. Kommunen anordnar modersmålsundervisning i ett språk endast om det finns tillgång till lämplig lärare och om antalet elever är minst fem. Undervisningen i modersmålet är frivillig för eleverna, men om du har anmält barnet till undervisningen är det viktigt att han eller hon deltar.  

Nationella minoritetsspråk

För de elever som tillhör någon av de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska (samtliga dialekter), romani čhib eller jiddisch måste eleven erbjudas modersmålsundervisning enligt lag. Detta gäller oavsett antal elever i kommunen det behöver inte finnas minst fem elever. Det finns inte heller några krav på att språket är elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Om eleven får sin modersmålsundervisning utöver den garanterade undervisningstiden är huvudmannen skyldig att erbjuda undervisningen i högst sammanlagt sju läsår. Men det gäller inte om modersmålet är ett nordiskt språk, ett nationellt minoritetsspråk eller om eleven har ett särskilt behov av modersmålsundervisning.

Anmälan till modersmålsundervisning

Anmälan till modersmål görs via rektorn på den skola eleven tillhör. Själva anmälan ska ske senast den 15 april för att eleven ska kunna påbörja sin modersmålsundervisning under nästkommande läsår.

När eleven är anmäld är det viktigt att delta. Om eleven vill sluta måste rektorn meddelas så snart som möjligt.

Nedan finns dokumentet som du behöver fylla i och lämna till expeditionen på elevens skola eller till rektorn. Om du inte har möjlighet att skriva ut det själv finns dokumentet även på skolan som eleven går på. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa