Ansökan om skollovsplats

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skollovsplats kan erbjudas barn mellan 6-13 år som är inskriven på skola (F-åk 6) i Trosa kommun och är i behov av tillsyn endast under skolans lov- och studiedagar.
(se läsårstider)

Ansökan gäller för dig som inte har plats i barnomsorgen för ditt barn.

Under fyra veckor under sommaren har alla fritidshem ett begränsat öppethållande. Efter särskild prövning kan omsorg ordnas. Avgift för skollovsplats uttages för beställda dagar.  Avbokning av plats eller dagar informeras skolkontoret innan placeringen börjar.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa