Alkohol/ Serveringsansvariga personer - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

Enligt 8 kap 18 § alkohollagen (2010:1622) ska tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person  ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt. Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker.

Du kan läsa mer om serveringstillstånd på kommunens hemsida.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa