Uppläggning av muddermassor - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

Här kan du lämna in en anmälan om uppläggning av muddermassor. Du behöver bifoga en karta som visar muddringsområde, uppläggningsplats, bryggor, vassområden etc. Fastighetsgränser ska framgå av kartan.

Vid behov, skicka in yttrande från eventuell berörd fastighetsägare och protokoll från analys av massorna.

 

Marklov/ strandskydd

Om den slutliga höjden  av upplagda massor beräknas överstiga 0,5 meter, kan du behöva söka marklov hos kommunen. Om området är reglerat med strandskyddsbestämmelser kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens hos kommunen.

 

Avgift

En avgift kommer att tas ut för handläggning av din anmälan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bifogad karta
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa