Upphörande av verksamhet - miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du upphörande av verksamhet som är anmäld enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Exempel på verksamheter är fotvård, tatuering, solarium, bassängbad, förskola och skola. 

Vid ägarbyte eller byte av lokal, kontakta miljökontoret på miljokontoret@trosa.se.

 

Frågor om e-tjänsten

Miljökontoret
miljokontoret@trosa.se
0156-52000 vxl

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
trosa@trosa.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa