Torgplats

LÄS MER

Vy över torgplatser invid Skolparken

 

Tillvägagångssätt vid förhyrning i Trosa vid Skolparken, hamnen och Vagnhärads torg: Sökande gör en intresseanmälan via e-tjänst. Observera att registreringsbevis och F-skattsedel måste uppvisas innan avtal kan tecknas.

Trosa kommuns tekniska kontor tecknar avtal med sökanden om torgplats. Trosa kommun fakturerar torgplatsen.

För upplåtelse av torgplats gäller ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun”

Inför 2021 finns endast platser kvar vid Vagnhärads torg.

Platser för 2022 kan sökas från 1 oktober 2021.

Priser:

Dagplats utan el 250 kr
Dagplats med el 350 kr
Månadsplats 3000 kr
Säsongsplats maj-september 5000 kr
Årsplats 1/1-31/12 7500 kr

Läs mer om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Trosa kommun och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark inom Trosa kommun

Ska ni sälja livsmedel glöm inte att ett beslut om registrering för mobil anläggning ska finnas för uppvisande under marknaden.

Frågor om e-tjänsten

Paola Andersson
paola@trosa.com

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
trosa@trosa.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa