Torgplats

LÄS MER

Vy över torgplatser invid Skolparken

 

Tillvägagångssätt vid hyra av torgplats i Trosa kommun vid Skolparken, Trosa hamn och Vagnhärads torg:

  1. Sökande gör en intresseanmälan via våra e-tjänster härObservera att registreringsbevis/F-skattsedel måste uppvisas innan avtal tecknas. Mejla den till info@trosa.com efter att du gjort din ansökan. Vi skriver inget avtal innan den inkommit.
  2. Trosa kommun tecknar avtal med sökanden om torgplats. Avtal kan tecknas med bank-id via e-tjänsten. Avtal måste vara undertecknat innan platsen används.
  3. Trosa kommun fakturerar torgplatsen. Önskar du få fakturan uppdelad kan du meddela oss det.

För upplåtelse av torgplats gäller ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun”

OBS! 2021 är samtliga platser uthyrda.

Platser för nästkommande år kan sökas tidigast  från 1 oktober innevarande år. Vi tilldelar torgplatserna efter turordning allt eftersom ansökningarna kommer in. Hyr du redan nu en torgplats har du förtur att ansöka till nästa uthyrningsperiod. Din ansökan ska senast vara inlämnad den 30 september.

Priser:

Dagplats utan el 250 kr
Dagplats med el 350 kr 
Månadsplats 3 000 kr
Säsongsplats maj-september 5 000 kr
Årsplats 1/1-31/12 7 500 kr

OBS! Elen är begränsad - du behöver berätta hur mycket du behöver och till vad.

Ska ni sälja livsmedel? Kom ihåg att ett beslut om registrering för mobil anläggning ska finnas för uppvisande.

För upplåtelse av torgplats gäller "Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun"

Frågor om e-tjänsten

Malin Karlsson
malin@trosa.com

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
trosa@trosa.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • F-skattsedel ska bifogas i e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa