Anmälan om specialkost i förskola och grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om specialkost av medicinska skäl eller måltidsanpassning av särskilda skäl/etiska skäl för ditt barn. Observera att du behöver förnya din ansökan årligen inför varje läsårsstart. För att enkelt kunna följa ditt ärende via mina sidor, välj e-tjänsten. Har du inte tillgång till BankID finns det möjlighet att använda blanketten som skickas till Måltidsservice. Blanketten laddar du ner genom att klicka på knappen intill.


Specialkost av medicinska skäl

Trosa kommun tillhandahåller specialkost av medicinska skäl om detta kan styrkas med ett medicinskt utlåtande/utdrag ur journal där barnets diagnos framgår, undantaget laktosfri kost. Enklast är om vårdnadshavare begär ut en journalkopia eller tar en skärmbild från 1177. Utlåtandet eller journalkopian bifogas i e-tjänsten. Om det finns svårigheter i hanteringen av journalkopior och läkarintyg kan skolsköterska vara behjälplig med journalrekvisition.

 

Vegetarisk, fläskfri och vegansk kost

Barn/elever som äter helt växtbaserad (vegansk) kost behöver göra en ansökan via e-tjänst då detta inte ingår i vårt dagliga utbud. Det gäller både förskola och skola.

Däremot behövs ingen ansökan i e-tjänst för barn/elever som önskar vegetarisk eller fläskfri kost– ett fullvärdigt alternativ erbjuds alltid i den ordinarie buffén på skolan. Går barnet på förskolan behöver du som vårdnadshavare meddela förskolan om behovet, ingen ansökan via e-tjänst behöver göras. Du hittar din förskola här.


Anpassade måltider (pga fysiska, sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingade svårigheter)


Om ditt barn har behov av anpassad måltid av särskilda skäl så behöver du ta kontakt med ditt barns skola. Kontakta din skola här. Efter möte med skolan kan en ansökan om anpassad måltid göras i e-tjänsten. Kontaktperson och datum för möte med skolan behöver då anges. Beslut om vilken typ av måltidsanpassning som är aktuell för den enskilde individen fattas sedan av skolpersonal i samverkan med skolhälsovården.

Observera! Äter ditt barn även fläskfritt eller vegetariskt/veganskt behöver detta framgå av ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa