Tobaksförsäljning - anmälan om mindre förändringar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett bolag med försäljningstillstånd för tobak måste anmäla förändringar till kommunen utan dröjsmål. I den här e-tjänsten kan du anmäla mindre förändringar som namnbyte på butik, ändrat egenkontrollprogram och adress. Alla uppgifter som kan ha betydelse för kommunens tillsyn ska anmälas.

 

Ändring av ägarförhållanden och liknande

Behöver du göra en ändring av personer med betydande inflytande (PBI) i  verksamheten, såsom ändrade ägar- eller styrelseförhållanden använder du istället denna e-tjänst: Tobaksförsäljning - anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa