Tobaksförsäljning - anmälan om mindre förändringar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett bolag med försäljningstillstånd för tobak måste anmäla förändringar till kommunen utan dröjsmål. I denna e-tjänst kan du anmäla mindre förändringar som namnbyte på butik, ändrat egenkontrollprogram och adress. Alla uppgifter som kan ha betydelse för kommunens tillsyn ska anmälas.

Gäller det en ändring av ägar-, styrelseförhållanden eller firmatecknare, ska en annan e-tjänst användas som kommer publiceras inom kort. Har du en sådan förändring att anmäla kontakta miljökontoret på miljokontoret@trosa.se eller ring 0156-52000 så hjälper vi dig med hur du ska gå tillväga.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa