Rapportering av missförhållanden

LÄS MER

Så här rapporterar du

Visselblåsartjänsten är en kanal för Trosa kommun, öppen för anställda och kommuninvånare att anonymt rapportera om allvarliga missförhållanden inom kommunen. Systemet ger en struktur för handläggningen för att ärenden ska bli professionellt och konsekvent hanterade utan onödigt dröjsmål.

Klicka på "Starta e-tjänsten" för att skapa en ny rapport och fyll i formuläret så utförligt som möjligt. För mindre allvarliga ärenden hänvisas istället till vår synpunktshantering alternativt kontakta Trosa kommuns växel 0156-520 00

För dig som anställd i Trosa kommun ska misstanke om oegentlighet eller misskötsel i arbetet i första hand göras till närmaste chef och eller personal- eller produktionschef. Önskar du som rapportör att förbli anonym görs rapporteringen via e-tjänsten. Du har även möjlighet att skriva ut en blankett som pdf för att sedan lämna in eller skicka rapporteringen till kanslienheten alternativt personalenheten på kommunkontoret, Trosa kommun, 619 80 Trosa.

En anonym rapportering kan aldrig återkopplas till dig eftersom ingen vet vem du är och rapporten inte kan spåras till dig. Skrivelser som inkommer till kommunen är en offentlig handling. Vem som helst har därför möjlighet att ta del av handlingen. Eventuella personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen (Gdpr). Läs mer om hantering av personuppgifter i Trosa kommun.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa