Ta del av beslut som granne eller sakägare

LÄS MER

Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

 

Förutsättningar

Du har fått ett meddelande av oss att din granne har fått ett beslut i sitt ärende. Här kan du ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för beslutet.

 

Vad händer när du har tagit del av beslutet?

Du kan meddela oss via e-tjänsten att du har tagit del av beslutet. Det innebär att vi enklare kan göra bedömningen när ett ärende vinner laga kraft.