Registrering av dricksvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Dricksvatten räknas som ett livsmedel och det ställs höga krav på beredning och distribution av dricksvatten. Undantagna är enskilda brunnar och mindre vattenverk som inte används i kommersiell eller offentlig verksamhet.

 En del får sitt vatten från mindre vattenverk som drivs privat. Dessa vattenverk omfattas också av dricksvattenföreskrifterna. Miljökontoret bedriver tillsyn över vattenverk som tillhandahåller vatten kommersiellt och offentligt eller i en omfattning större än 10 kubikmeter vatten per dygn. Vattenverk som omfattas av dricksvattenföreskrifterna måste registreras som livsmedelsanläggning. Verksamhetsutövaren ska ha ett system för egenkontroll och utföra regelbunden provtagning. Analysresultaten skickas till miljökontoret.


Handlingar

Följande handlingar bör tas fram för genomgång vid kommande ordinarie inspektion av lokal kontrollmyndighet. Kontakta gärna kontrollmyndigheten innan anmälan skickas in för att få veta om kontrollmyndigheten önskar få dessa handlingar tillsammans med anmälan

  • Situationsplan som visar vattentäkt (brunn), vattenverk, ledningsnät, reservoarer, byggnader och så vidare på fastigheten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa