Egen ansökan till tingsratten om ställföreträdarskap

LÄS MER

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 § respektive 7 § får göras av den som ansökan avser.

Frågor om e-tjänsten

Per Uno Nilsson
overformyndaren@trosa.se
0156-520 82

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
trosa@trosa.se