Förteckning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förteckning lämnar du som god man eller förvaltare senast 2 månader efter att ditt uppdrag startat. Förteckningen ska innehålla uppgifter om din huvudmans tillgångar och skulder, särskilda tillgångars värde samt om det finns pantbrev i fastighet eller tomträtt. Värdet på tillgångarna och skulderna ska anges per det datum som uppdraget startade.

När du signerar förteckningen intygar du uppgifterna du lämnat på heder och samvete.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa