Kompostering av latrin - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hantering och kompostering av latrin

Fekalier och latrin innehåller smittämnen. Det är därför viktigt att kompostering sker på ett hygieniskt sätt utan risker för människors hälsa eller miljön. Behandling för att minimera smittrisken kan ske på olika sätt. Det vanligaste är att man varmkomposterar eller långtidslagrar materialet.
För mer information om hantering och kompostering av latrin, se http://husagare.avloppsguiden.se/ta-hand-om-urin-latrin-och-slam-på-din-egen-tomt.html

 

Ansökan

Du behöver bifoga en karta där anläggningen är utritad. Fastighetsgränser och avstånd till egen och grannars eventuella dricksvattenbrunnar ska framgå.

Avgift för handläggning av ditt ärende kommer att tas ut enligt Trosa kommuns taxa för miljö- och hälsoskydd.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa