Medelstora förbränningsanläggningar- registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En medelstor förbränningsanläggning får inte vara i drift utan att vara registrerad. Med medelstor förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.
 

Tillsyn

Miljökontoret i Trosa kommun är tillsynsmyndighet över medelstora förbränningsanläggningar. Dessa omfattas av förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar, som bland annat anger krav på högsta tillåtna utsläpp av stoft, kväveoxider och svaveldioxid samt när och hur dessa utsläpp ska kontrolleras. Förordningen innehåller även regler om verksamhetsutövarens registreringsskyldighet för en medelstor förbränningsanläggning och att tillsynsmyndigheten offentliggör vissa uppgifter om anläggningarna på hemsidan.

 

Övergångsbestämmelser

Nya anläggningar och anläggningar som tagits i drift den 20 december 2018 eller senare omfattas av registreringsskyldigheten och gäller omedelbart.
För anläggningar som tagits i drift före den 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande övergångsbestämmelser:

  • från och med den 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 megawatt
  • från och med den 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt

Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats: Medelstora förbränningsanläggningar (naturvardsverket.se)

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa