E-cigaretter och påfyllnadsbehållare- anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Försäljning av e-cigaretter  och påfyllnadsbehållare ska anmälas till den kommun där försäljningen ska ske. Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank (1 kap 3 § 1 Lag 2018:2088  om tobak och liknande produkter). Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett (1 kap 3 § 2 Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter).

I denna e-tjänst kan du även anmäla ägarbyte av en befintlig verksamhet.


Egenkontrollprogram

Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa tobakslagens regler.


18 årsgräns för försäljning

Det är förbjudet att sälja eller lämna ut e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare till en person som inte fyllt 18 år. Det gäller även vid misstanke om langning av tobaksvaror till person under 18 år. På varje försäljningsställe ska det finnas klart synliga dekaler uppsatta som informerar om 18-årsgräns vid köp av tobak.

Du får inte ha någon reklam för tobak på försäljningsstället som är påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak.


Avgift

Avgift för anmälan är 1050 kr. Kommunen debiterar också en årlig avgift för tillsyn på 3000 kr som ska täcka arbetet som utförs i samband med tillsyn.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Egenkontrollprogram

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa