Tobaksförsäljning - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

All försäljning av tobak ska anmälas till kommunen. Om ett försäljningsställe byter ägare måste en ny anmälan skickas in av den nya ägaren.

Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa tobakslagens regler. Du hittar en mall för egenkontrollprogram under Hämta blanketter. Det går naturligtvis bra att upprätta ett eget egenkontrollprogram.

Det är förbjudet att sälja eller lämna ut tobaksvaror till en person som inte fyllt 18 år. Det gäller även vid misstanke om langning av tobaksvaror till person under 18 år. På varje försäljningsställe ska det finnas klart synliga dekaler uppsatta som informerar om 18-årsgräns vid köp av tobak.

Du får inte ha någon reklam för tobak på försäljningsstället som är påträngande, uppsökande eller uppmanar någon att använda tobak.
Du får inte sälja lösa cigaretter.

Vill du ha  information och rådgivning om vilka regler som gäller vid tobaksförsäljning vänligen kontakta miljökontoret.

Kommunen tar årligen ut en tillsynsavgift som idag utgörs av 2000 kronor, vilket motsvarar två timmars tillsyn.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa