Ansökan om delad faktura

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När vårdnadshavarna har olika folkbokföringsadresser och båda har behov av barnomsorg har man varsin barnomsorgsplats för sitt barn och båda är platsinnehavare. Avgiften för varje plats grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll. De sammanlagda avgifterna kommer aldrig överstiga maxavgiften (se debiteringstabell).

Båda vårdnadshavarna påverkas av varandras inkomstuppgifter. Tänk därför på att alltid lämna aktuell inkomstupgift samt schema i barnomsorgswebben.

Uppsägning av plats görs av respektive platsinnehavare i barnomsorgswebben (1 månads uppsägningstid).
Om en platsinnehavare säger upp sin plats behåller den andra platsinnehavaren sin plats och har efter sista placeringsdatum hela betalningsansvaret och ansvar för att rätt schema finns i barnomsorgswebben.  Reducering mot platstak upphör i och med uppsägningen. 

Om man inte ansöker om delad faktura och har olika folkbokföringsadresser fortsätter avgiften baseras på bådas inkomstuppgifter och den som står som fakturamottagare är den som får belopp tillgodo eller blir efterdebiterad vid den årliga inkomstkontrollen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa