Ansök om försörjningsstöd

LÄS MER

Så här ansöker du:

- Ring kommunens växel 0156-520 00 och be att få bli kopplad till mottagningsenheten på socialkontoret.
- Fyll i och skicka tillbaka ansökan till Vuxen och ekonomienheten tillsammans med handlingar (se nedan). Har inte handlingarna inkommit efter 10 arbetsdagar så avskrivs ärendet.
- Handläggare kontaktar dig om tid för ett första möte.

Bifoga dessa handlingar:

• Inkomstspecifikation för samtliga familjemedlemmar de senaste tre månaderna.
• Specifikation på all ersättning eller bidrag från Försäkringskassan.
• Specifikation på ersättning från ALFA- eller A-kassa.
• Specifikation på ersättning i form av studiebidrag, studiemedel och studielån.
• Specifikation på ränta på sparmedel.
• Specifikation på eventuell skatteåterbäring.
• Specifikation på förenklad självdeklaration, s. 1 och 4 eller sammanställning från LT-systemet skatteverket. Skatteverket tfn 0771-56 75 67.
• Uppgift på eventuella kapitaltillgångar.
• Ekonomisk översikt över samtliga konton.
• Kontoutdrag från banken de senaste tre månaderna.
• Hyreskontrakt/inneboendekontrakt.
• Kvitto på de tre senaste betalda hyrorna.
• Vid arbetslöshet; intyg om inskrivning från Arbetsförmedlingen.
• Vid arbetslöshet; beslut om ALFA –eller A-kassa.
• Vid sjukdom; läkarintyg.
• Kvitton eller fakturor på dina utgifter som Du söker bistånd för.
• Aktuell handlingsplan från arbetsförmedlingen.
• Anvisning om arbetsmarknadsutbildning eller praktik.
• Ifylld jobbsökarlista. Aktivt jobbsökande, vilket kan betyda ett sökt jobb om dagen.
• Om du/ni ej deklarerat vill vi ha in intyg från skatteverket gällande detta.
• Vid avslutad anställning krävs kopia på uppsägningsavtal där orsak till avslutad anställning anges samt arbetsgivarintyg.

Tystnadsplikt/insyn i handlingar

All personal på socialkontoret har tystnadsplikt och får inte berätta något för någon obehörig om sådant som gäller Dina personliga eller ekonomiska förhållanden. Du har även rätt att ta del av det som skrivs om Dig på socialkontoret.

Trosa kommun
Vuxen och ekonomienheten
Socialkontoret
619 80 TROSA
Besöksadress: Industrigatan 8B
Telefon: 0156-520 00

Frågor om e-tjänsten

Vuxen och ekonomienheten, socialkontoret
0156-520 00