Söka bygglov och andra åtgärder

LÄS MER

Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

Förutsättningar

Du kan ansöka och anmäla följande byggärenden:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong eller uteplats
 • Skyltar
 • Mur och plank
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder, bygga till, takkupa och inreda ytterligare en bostad
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov eller marklov
 • Förhandsbesked
 • Strandskydd


Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan/ anmälan och det är du som söker som ansvarar för att fakturan betalas. Avgift tas ut enligt gällande taxa.


Arkiv

Vi har ett bygglovsarkiv där det finns möjlighet att söka fram äldre handlingar på olika fastigheter. Om du vill ha en äldre handling som exempelvis ett beslut, ritning eller annan handling, kontakta bygg@trosa.se. Döp mejlet med den fastighetsbeteckning det gäller.

 

Uppgifter att ha till hands

BankID

För att använda vår e-tjänst för att söka bygglov och andra åtgärder loggar du in med bank-ID. Eftersom att du loggar in med bank-ID kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på Min sida längst upp på sidan.

Ska du söka för ett företag kommer du att fylla i företagets uppgifter, men du måste logga in med ditt personliga bank-ID för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets ärende.


Fastighetsbeteckning

När du lämnar in ett ärende till oss så vill vi att du anger en fastighetsbeteckning där du ska göra din åtgärd. 

 

Information om det du vill göra

För att vi ska kunna hantera ärendet du skickar in behöver vi information från dig. Beroende på den åtgärd du vill göra, begär vi in olika uppgifterhär. Här kan du läsa mer om vilka handlingar du behöver bifoga till din ansökan/ anmälan.

 

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Ansökan eller anmälan tas emot av kommunen och ärendet kommer att fördelas till en handläggare. Vi kommer att kontakta dig via angiven e-postadress under tiden vi handlägger ditt ärende.

 

Skyddad identitet

Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet, vänd dig till kommunen.