Lämna svar vid grannhörande

LÄS MER

Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes ansökan?

Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

 

Förutsättningar

Vi har skickat ut en fråga till dig eftersom att åtgärden som din granne vill göra antingen strider mot gällande detaljplan eller ligger utanför detaljplanelagt område. När du loggar in finns grannehörandet vi har skickat ut till dig tillsammans med tillhörande handlingar tillgängligt. 

 

Vad händer när du har skickat in ditt svar?

När alla svar har kommit in och tiden för grannehörandet gått ut kommer handläggaren att göra en bedömning utifrån de svar som kommit in och de regler som gäller för just den fastigheten. Handläggaren kommer efter det att skicka yttranden till sökande för bemötande. Därefter kommer handläggaren att göra ett ställningstagande om det går att bevilja lovet eller inte.