Redogörelse för överförmyndaren

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som god man/förvaltare/förmyndare lämna in din redogörelse. Blanketten ska skickas in tillsammans med årsräkningen/sluträkningen oavsett om du önskar arvode eller inte. 

När du skickar in redogörelsen med bilagor intygar du på heder och samvete att uppgifterna du lämnar är korrekta.

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndaren
overformyndaren@trosa.se
0156-520 82

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndaren
trosa@trosa.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa