Servering av alkoholdrycker till slutna sällskap och cateringverksamhet - ansökan om tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla som avser att servera och/eller sälja alkohol ska ha ett tillstånd för verksamheten. För rätt till servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till slutet sällskap krävs tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen. Tillstånd till slutet sällskap kan meddelas för servering i förening, företag eller annat slutet sällskap (se nedan för definitioner).

Tillstånd söks hos Miljökontoret i Trosa kommun. Kostnad för ansökan om tillstånd för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap är 4 000 kr.

 

Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker till slutet sällskap enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2 §.

Enligt 8 kap 14 § alkohollagen innebär begreppet servering att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället. För privata fester där värden bjuder på alkoholdrycker krävs således inte serveringstillstånd. Tillstånd krävs inte heller om deltagarna förtär egna medhavda alkoholdrycker på en privat fest.


Undantag från kravet på serveringstillstånd gäller dock om följande fyra förutsättningar är uppfyllda:
 

  1. Inget vinstintresse finns och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna,
  2. serveringen äger rum i lokaler där det inte annars bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker, dvs inte på café, restaurang eller dylikt,
  3. servering sker vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer

Undantaget ovan tar sikte på större tillställningar av privat art, t ex bröllop, där värden i enlighet med undantaget alltså inte behöver bära hela kostnaden för alkoholdryckerna själv.

 

Definition av slutet sällskap

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer i förening eller sammanslutning som har någon form av gemensamt intresse utöver ifrågavarande tillställning. Ett slutet sällskap kan vara inbjudna släktingar, vänner och kollegor vid t ex bröllop och födelsedagar.

 

Regler för föreningar och företag

Ansökan skall undertecknas av den som tecknar förening eller firma. Registreringsbevis varav framgår vem som tecknar firma skall bifogas ansökan. Övriga handlingar som skall bifogas framgår av ansökningsblanketten.

Förening eller annan sammanslutning som söker tillstånd skall ha en tillfredsställande organisation. Den skall ha ett namn som kan särskiljas från andra och ha antagit stadgar med någorlunda fullständighet. Föreningen skall visa sig vara i stånd att driva ideell eller annan verksamhet samt att verksamheten är eller blir bestående.

Tillstånd till företag kan meddelas i samband med personalfester och dylika tillställningar.

 

Taxa, riktlinjer, tillsyn

Taxa för alkoholtillstånd m.m. 
Riktlinjer för alkoholservering

 

Mer information

Alkohollagen (2010:1622)

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa