Provsmakning av alkohol till allmänheten - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillstånd för att anordna provsmakning regleras i alkohollagen. Enligt 8 kap. 6 § alkohollagen är anordnande av provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker vid arrangemang riktade till allmänheten  tillåten under förutsättning att:


1. Arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattar de drycker som provsmakningen avser av samt den lokal där provsmakningen ska äga rum, eller


2. De partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker som avses erbjudas. Tillståndshavare som avses i första stycket 1. ska innan arrangemanget äger rum göra en anmälan till kommunen.


Anmälan om ett tillfälligt tillstånd för provsmakning kostar enligt kommunens taxa 3000 kr och en anmälan om stadigvarande tillstånd för provsmakning kostar 5000 kr.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa