Årsrapportering köldmedia

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om det i anläggningen sammanlagt under någon del av ett kalenderår finns minst 14,0 ton CO2-ekvivalent som omfattas av läckagekontroll, ska rapport inlämnas till Miljönämnden senast den 31 mars efterföljande år. Årsrapporten redovisar bland annat era återkommande kontroller under året. Handläggning av rapport debiteras enligt gällande taxa.

 

Lämna in årsrapport via e-tjänsten

Handlingar som ska lämnas in är underskriven årsrapport. Du bifogar den som en fil i e-tjänsten. Vid förändringar gällande aggregaten ska underlag skickas in, exempel på förändring kan vara skrotning, konvertering, påfyllning eller omhändertagande av köldmedier, eller anmälan om ny installation.

Om du inte har möjlighet att skicka in dina intyg via e-tjänsten går det bra att posta dem till: Trosa kommun, Miljökontoret, 619 80 Trosa. Märk kuvertet med "köldmedia".

 

Mer information och frågor

Mer information om köldmedia finns på vår hemsida:  Mer Information om köldmedia
Vid frågor kontakta miljokontoret@trosa.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Årsrapport köldmedia

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa