Bidrag för service/ besiktning av hiss -ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har fått en hiss installerad genom bostadsanpassningsbidrag kan få ersättning för återkommande besiktning och service på hissen. I denna e-tjänst ansöker du om det.


Bifoga faktura och kvitto

För att vi ska kunna handlägga din ansökan måste faktura på utförd service/besiktning och kvitto på betalning bifogas. Faktura och kvitto kan med fördel skannas och bifogas i e-tjänsten, det går också att skicka in kopior per post.


Utbetalning

Tänk även på att ange det kontonummer som bidraget ska betalas ut till.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa