Ändring av renhållningsabonnemang

LÄS MER

Ändring av renhållningsabonnemang
Den här tjänsten använder du om du vill göra förändringar i det renhållningsabonnemang som tillhör den fastighet som du bor i just nu. Du kan exempelvis ändra tömningsfrekvens eller byta storlek på sopkärl.

Flyttanmälan
Ska du flytta ifrån ditt hus behöver du istället göra en flyttanmälan för att säga upp och överföra fastighetens abonnemang till den nya ägaren.  Du som ska flytta in i en nybyggnation/nyproduktion gör din registrering av nytt abonnemang i samma e-tjänst. Klicka här för att komma till flyttanmälan.

Pausa eller avsluta abonnemang
Om du önskar pausa eller avsluta ditt abonnemang, vänligen kontakta Tekniska enhetens kundtjänst. Observera att det endast går att avsluta ett abonnemang om fastigheten till exempel rivs eller av annan orsak är obrukbar.

Frågor om e-tjänsten

Tekniska enhetens kundtjänst
kundtjanst@trosa.se
0156-522 48 eller 0156-520 21

Personuppgiftsansvarig

Teknik- och servicenämnden
trosa@trosa.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa