Ändring av renhållningsabonnemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ändring av renhållningsabonnemang
Den här tjänsten använder du om du vill göra förändringar i det renhållningsabonnemang som tillhör den fastighet som du bor i just nu. Du kan exempelvis ändra tömningsfrekvens eller byta storlek på sopkärl.

För dig som sålt en befintlig fastighet
Observera att ett VA- och renhållningsabonnemang generellt aldrig sägs upp utan följer med fastigheten och överlåts till den nya ägaren. Du som säljare fyller i en flyttanmälan i samband med överlåtelse. Du hittar e-tjänsten genom att klicka här.

Flyttanmälan för dig som ska flytta in i en helt ny fastighet
Flyttar du in i egenproducerad och nybyggd fastighet så använder du e-tjänsten Flyttanmälan egenproducerad/nybyggd fastighet för att registrera ditt nya abonnemang.

Pausa eller avsluta abonnemang
Om du önskar pausa eller avsluta ditt abonnemang, vänligen kontakta Tekniska enhetens kundtjänst. Observera att det endast går att avsluta ett abonnemang om fastigheten till exempel rivs eller av annan orsak är obrukbar.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa