Ansökan om bevattning med åvatten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tack för att du vattnar med åvatten. Förutom att du värnar om vårt dricksvatten innehåller vattnet från Trosaån mycket näring som växtlighet mår bra av.  Som vattenrättsägare har Trosa kommun rätt att reglera uttag av vatten från Trosaån vid exempelvis lågvatten. För att hämta vatten ur de delar som Trosa kommun är vattenrättsägare för bevattning av en- eller tvåfamiljsfastigheter eller för jordbruksfastigheter krävs tillstånd. Ett sådant tillstånd kan du ansöka om i denna e-tjänst.

Vem behöver fylla i e-tjänsten? 

Alla som hämtar vatten ur Trosaån, oavsett om man har en tidigare uppgörelse eller inte. De fastighetsägare som kan förbise detta är de som har en tomt där Trosaån inkluderas och som därmed själva reglerar sitt uttag.

Vi förbehåller oss rätten att förbjuda uttag vid exempelvis lågvatten eller vid eventuell negativ påverkan i Trosaåns växt- och djurliv.

Bostadsrättsföreningar och jordbruksverksamheter

För bostadsrättsföreningar som tar vatten från Trosaån krävs ansökan av tillstånd via Länsstyrelsen. En del föreningar som har gamla tillstånd från mitten av 1900-talet kan behöva ansöka om nytt tillstånd då fastigheterna har förändrats över tid. Jordbruksfastigheter får nyttja vatten ur Trosaån utan tillstånd om vattnet används för djurhållning. Däremot krävs tillstånd om vattnet används för bevattning av åkermark. Kontakta Länsstyrelsen i Södermanland om du är osäker på vad som gäller för dig och din förening/verksamhet.

Ansökan om vattenuttag via Länsstyrelsen i Södermanland gör du här. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa