Ansökan om resebidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Resebidrag görs inför varje nytt  läsår.

Ansökan om resebidrag  kan du göra från och med nu om du börjar i åk 2  eller 3 i höst. Ska du börja åk 1 i höst kan du göra din ansökan först när du fått ditt antagningsbesked och tackat ja till din plats.

Utbetalning av resebidrag  görs i sin helhet en gång per termin, efter omkring 15 september utbetalas hela bidraget för höstterminen och omkring  den 15 januari hela för vårterminen. Bidraget betalas ut för 4 månader under höstterminen och 5 månader under vårterminen.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet
Inträffar några förändringar så att villkoren för rätten till ersättning inte längre är uppfyllda, exempelvis att eleven byter studieort eller att studier avbryts, måste detta omedelbart anmälas till Skolkontoret. Om rätten till ersättning förändras är eleven, eller vårdnadshavare om eleven är omyndig, skyldig att betala tillbaka den del av bidraget som avser tiden efter det ändrade förhållandet.

Här kan du läsa mer om resebidrag.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank
  • E-legitimation
  • Kontonummer
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa