Mottagningsbevis - bekräftelse på mottagen handling (miljönämnden)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du blivit delgiven ett beslut från miljönämnden eller på delegation från miljönämnden kan du istället för att skicka in det mottagningsbevis du fått med posten bekräfta att du tagit emot handlingarna här. I e-tjänsten anger du vilka handlingar du tagit emot och vilket datum du tagit emot handlingarna. Observera att det är personen som mottagningsbeviset är adresserat till som måste svara.

Genom att bekräfta att du tagit del av handlingen som skickats till dig börjar tiden för att överklaga löpa.

Det är viktigt att du bekräftar att du mottagit ditt beslut. Om vi inte får in en bekräftelse på att handlingarna mottagits måste handlingen skickas rekommenderat med mottagningsbevis. Inkommer inget mottagningsbevis efter det kan alternativa delgivningsformer såsom stämningsman användas.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ärendets diarienummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa