Delgivningskvitto - bekräftelse på mottagen handling (miljönämnden)

LÄS MER

Om du blivit delgiven ett beslut från miljönämnden eller på delegation från miljönämnden kan du istället för att skicka in det delgivningskvitto du fått med posten bekräfta att du tagit emot handlingarna genom denna e-tjänst. I e-tjänsten anger du vilka handlingar du tagit emot och vilket datum du tagit emot handlingarna. Observera att det är personen som delgivningskvittot är adresserat till som måste svara.

Genom att bekräfta att du tagit del av handlingen som skickats till dig börjar tiden för att överklaga löpa.

Det är viktigt att du bekräftar att du mottagit ditt beslut. Om vi inte får in en bekräftelse på att handlingarna mottagits måste handlingen skickas rekommenderat med delgivningskvitto/ mottagningsbevis. Inkommer inget delgivningskvitto efter det kan alternativa delgivningsformer såsom stämningsman användas.

I e-tjänsten har du möjlighet att bekräfta upp till tre olika typer av handlingar som mottagits.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ärendets beslut- eller diarienummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa