Ansök om färdtjänst

LÄS MER

Du ansöker om färdtjänst eller riksfärdtjänst genom att kontakta kommunens färdtjänsthandläggare. Du kan även skriva ut en ansökningsblankett om färdtjänst eller riksfärdtjänst.

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik för personer med funktionshinder men ändå en del av den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga den samhällsbetalda trafik som sker med buss och tåg. För att få färdtjänst ska du ha väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken eller förflytta dig på egen hand. Du ska då ha ett funktionshinder som varar i 3 månader eller längre. För att underlätta bedömningen av rätten till färdtjänst behövs förutom ansökningsblankett färdtjänst, i de flesta fall även ett intyg om färdtjänst.

Riksfärdtjänst kan beviljas den person som på grund av ett varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Riksfärdtjänst beviljas i första hand med tåg, buss eller vid längre sträckor med flyg. Resa med taxi eller specialfordon beviljas endast i särskilda fall. Din ansökan om riksfärdtjänst måste inkomma i god tid innan planerad resa, till färdtjänsthandläggaren för handläggning.

Sjukresa beställer du när du ska till vårdcentralen, lasarettet och tandläkaren. För att göra en sjukresa behöver du ett intyg från distriktssköterska eller den mottagning eller läkare du ska till. Har du färdtjänst så behöver du inte intyg för sjukresa i den egna kommunen.

Frågor om e-tjänsten

Biståndshandläggare
0156-520 00
www.trosa.se/Kommunikationer/Fardtjanst/