Tobaksförsäljning - anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan till miljönämnden krävs om det tillkommer nya personer med betydande inflytande (PBI) i  verksamheten eller om personer lämnar bolaget. Alla personer som kan bestämma i ett bolag bedöms ha betydande inflytande. Det kan till exempel vara en:

  • Ägare
  • Styrelseledamot
  • Firmatecknare
  • VD
  • Aktieägare

Anmälan ska göras av behörig firmatecknare och handlingar som styrker ändringen måste bifogas. Tänk på att blanketten för "Begäran om uppgifter för tobakstillstånd/ PBI" ska fyllas i och skickas till Skatteverket för personer som anmäls som har betydande inflytande i företaget. Blanketten hittar du till höger under blanketter. Nya PBI i bolaget kommer att vandelprövas.

Kostnad för anmälan om ändrade ägar- och styrelseförhållanden är enligt den kommunala taxan 5250 kr och för en mindre bolagsändring 3150 kr. Avgiften ska betalas oavsett om anmälan godkänns eller inte.


Mindre förändringar

Vill du anmäla en mindre förändring såsom adress eller har ett nytt egenkontrollprogram, använd istället tjänsten: Tobaksförsäljning - anmälan om mindre förändringar.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa