Klagomål - hälsoskydd/ miljöskydd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill framföra ett klagomål på något som gäller hälsoskydd eller miljöskydd görs det i denna e-tjänst. Det kan gälla buller, skällande hundar, bostadsklagomål, avlopp/ slam, nedskräpning, övergivet fordonsvrak och liknande. Försök att ge så utförlig information och beskrivning av ärendet som möjligt. Gäller klagomålet en hyresfastighet så ska du först klaga till hyresvärden innan du kontaktar oss. Gäller klagomålet en granne så rekommenderar vi att du själv först kontaktar din granne och försöker lösa problemet. För klagomål rörande trängsel, läs mer nedan.

Vad händer sedan?
När vi får in ett klagomål kontaktar vi den som orsakar störningen med ett brev såvida det inte är akut. Den som ansvarar har då chans att åtgärda problemet eller störningen.

Akuta ärenden
Vid akuta ärenden såsom utsläpp (t ex oljespill) eller förbjuden eldning försöker vi om möjligt åka ut direkt så åtgärd kan sättas in. Ring 0156-52000 och be att få bli kopplad till en handläggare på miljökontoret. Ange gärna fastighetsbeteckning eller adress för platsen för utsläppet eller eldningen.

Vilda djur
Gäller klagomålet ett skadat vilt djur och du behöver komma i kontakt med kommunjägaren ring 0156-52000 för vidare hjälp. Mer information om vilda djur finns på vår hemsida: Vilda djur

Vill du vara anonym?
Tänk på att det inte går att vara anonym i e-tjänsten. Vill du vara anonym kan du ringa till miljökontoret på 0156-52000 via en telefon med hemligt nummer. Väljer du att vara anonym kan du inte få någon återkoppling i ärendet. Handlingar som kommer in eller uppstår i ärendet är normalt sett offentliga handlingar och kan begäras ut av allmänheten.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa