Ansökan om allmän förskoleplats/15-timmarsplats (för dig som har barn mellan 3-5 år med placering i kommunal förskola)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fr om höstterminen det år ditt barn fyller 3 år fram till barnet börjar skolan kan du ansöka om allmän förskoleplats för ditt barn. Enligt gällande regelverk kan man använda platsen enbart under terminstider (följer skolans läsårstider) eller nyttja platsen löpande under hela året.
 
Om man väljer att använda platsen enbart under terminstider blir platsen avgiftsfri. Du hittar skolans läsårstider på Trosa kommuns hemsida.

Om man väljer att använda platsen löpande under hela året kommer  barnomsorgsavgift enligt kommunens debiteringstabell att tas ut för juni, juli och augusti. (baserat på hushållets gemensamma inkomstuppgifter). Avgift tas ut för hela 3-månadersperioden oavsett hur mycket eller hur lite man använder platsen.

Förläggningen av timmarna är schemalagd för att passa verksamheten. Det finns två alternativ att fördela 15-timmarsplatsen:

  • måndag till fredag kl. 9.00-12.00
  • tisdag till torsdag kl. 9.00-14.00

Skolkontoret behöver din ansökan senast 1 månad innan önskad start. Ansökan gäller för dig som redan har barn inskriven på förskola i Trosa kommun samt att du skickar in ditt 15-timmarsschema i barnomsorgswebben med samma startdatum..

Om du inte har plats i barnomsorgen behöver du först ansöka  om plats och därefter ansöka om 15-timmarsplatsen.  

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legimitation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa